U Vodicama su potpisana dva ugovora u okviru projekta 'Izgradnja fekalne kanalizacije, vodovodne mreže i telekomunikacijske mreže u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 u Vodicama'. Jedan se odnosi na gradnju vodnih građevina za potrebe vodoopskrbe, drugi pak kanalizacije.

Ugovore zajednički financiraju i potpisuju Hrvatske vode i šibenska komunalna tvrtka Vodovod i odvodnja. Njihova procijenjena vrijednost je oko 5,13 mil. kuna, od čega 875 000 kuna otpada na vodoopskrbu, a 4,25 mil. kuna na kanalizaciju.  Projekt obuhvaća izgradnju fekalne kanalizacije i vodovodne mreže u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 u Vodicama. Pri tome je planirana izgradnja 1,05 km fekalne kanalizacije, od čega 850 m fekalnog kolektora i 240 m tlačnog cjevovoda, dok duljina nove vodoopskrbne mreže iznosi 230 m.

Obje mreže dio su integralnih sustava odvodnje i vodoopskrbe u Vodicama, čiji se nastavak izgradnje planira u sklopu europskog projekta 'Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima - Faza II' čija je ukupna vrijednost 383,3 mil. kuna. Taj će se projekt ostvariti do 2027. godine, izvijestile su Hrvatske vode.