Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama, provodi EU projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“. U sklopu projekta odvijaju se radovi mikrotuneliranja ispod rijeke Save za potrebe spajanja crpilišta Kosnica sa Regionalnim vodoopskrbnim sustavom. Ovaj projekt donosi povećanje mogućnosti priključka na vodoopskrbni sustav sa 60 na 90%, te smanjenje gubitaka u sustavu za jedinice lokalne samouprave, a sve na temelju ovog kanala. Izgradnjom novog vodocrpilišta Kosnica, kapaciteta 450 l/s, te glavnih magistralnih pravaca i sekundarne mreže, unapređuje se vodoopskrba za ukupno oko 105.000 stanovnika, a radove je obišao resorni ministar.

Spajamo vodocrpilište Kosnica koje se nalazi s jedne strane Save sa istokom Županije s druge strane i njime zaokružujemo cjelokupni projekt. Po prvi puta u povijesti ovo će područje dobiti svoje vodocrpilište i dostatne količine pitke vode za stanovništvo i industriju“, rekao je direktor VIO ZŽ Tomislav Masten, te dodao kako će radovi biti gotovi u roku od godine dana: „Gradimo 9.000 novih priključaka te pretpostavljamo da će po završetku radova oko 30.000 stanovnika priključiti na novu vodoopskrbnu mrežu.“ 

Radovi na izgradnji cjevovoda uključuju izgradnju magistralnih pravaca i objekata, i to na dionicama Kosnica-Hruščica, Sesvetski Kraljevec-Božjakovina, te Cerje-Vukovje-SV. Helena, ukupne duljine 27.775 m. Rok završetka radova je 47 mjeseci. Na dionici Kosnica-Hruščica, koja je ujedno i najzahtjevnija, prijelaz rijeke Save vrši se bušenjem, odnosno tehnologijom mikrotuneliranja. 

Ispod Save

Ovdje je riječ o velikom vodoopskrbnom projektu u kojem moramo proći ispod rijeke Save kako bismo mogli završiti radove i spojiti cjelokupni sustav. Tehnički prolazimo 21 metar ispod rijeke Save u duljini od 680 metara, promjera 800 mm koji će omogućiti dopremu do područja koje sada nema na odgovarajući način riješenu vodoopskrbu. Smanjiti će se gubici sa 29 na 19% što doprinosi racionalnoj uporabi i zaštiti okoliša", kaže generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đurković. Istaknuo je kako se u sklopu projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava trenutno gradi 316 km vodoopskrbnih cjevovoda i rekonstruira se dodatnih 108 km. 

Završetkom radova na izgradnji ovog cjevovoda omogućit će se priključak na vodovodni sustav dodatnih 30.000 stanovnika istočnog dijela Zagrebačke županije, čime će se ukupna priključenost povećati na 90,75%, sa sadašnjih 62,95%. 

Mikrotuneliranje je tehnologija izvođenja, odnosno izgradnje manjih tunela. Riječ je o metodi podzemnog polaganja cijevi, a izvodi se utiskivanjem cijevi pomoću posebnih strojeva koji imaju bušeće glave prilagođene terenu. Bušenje i utiskivanje cijevi počinje iz startnog okna, a završava u ciljnom oknu. Postupak se prati kompjutorski iz komandnog kontejnera, a u bušećoj glavi su uređaji za navođenje. Bušenje se vrši na dubini od 9 m ispod korita rijeke Save.