Gradsko naselje Petrići prvi je zadarski kvart koji će „organizirano“ preći sa skupog i neekološkog grijanja lož uljem na novi energent plin i to zahvaljujući natječaju za sufinanciranje kojega je objavio Grad Zadar u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naime, kako prenosi Slobodna Dalmacija, stanovnici zgrada u Petrićima, odnosno njihovi predstavnici, javili su se na natječaj za sufinanciranje pilot projekta rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja u sustav grijanja na plin u višestambenim zgradama na području Grada Zadra za 2013. godinu. 
Kako je za list objasnila Žana Klarić iz Gradskog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, na natječaj su se javili predstavnici naselja Petrići te je napravljen i projekt s kojim ćemo ići na sufinanciranje. Na tom smo natječaju predvidjeli samo jedno sufinanciranje jer se radi o velikim sustavima i značajnim novčanim sredstvima. Ukupno raspoloživi iznos za sufinanciranje po ovom Natječaju može iznositi do 50% prihvatljivih troškova ulaganja (s PDV-om) odnosno najviše do 500 tisuća kuna pri čemu će Grad Zadar sufinancirati najmanje 10% od navedenog iznosa odnosno najviše 100 tisuća kuna dok će se za preostali iznos zatražiti sufinanciranje od FZOEU-a. Bespovratna sredstva dodijelit će se temeljem ispostavljenih računa ili situacija i ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da je sustav ugrađen prema uputama proizvođača te popunjenih i ovjerenih jamstvenih listova i to za prihvatljive troškove ulaganja nastale nakon dana objave Natječaja. 
Kako piše Slobodna Dalmacija, to nije jedini zanimljivi natječaj kojega je raspisao Grad Zadar, a pomoću kojega se može značajno smanjiti financiranje skupih sustava grijanja i povećati uštede energije. Objavljen je tako i natječaj za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu - obiteljskim kućama na području Grada Zadra u 2013. godini za obnovu fasada i ugradnju alu/pvc prozorske stolarije. Na temelju pristiglih prijava i utvrđenih kriterija izvršit će se odabir prijava za sufinanciranje u iznosu 52% prihvatljivih troškova po kućanstvu odnosno 12% od strane Grada Zadra, a 40% od strane FZOEU-a i to za 17 projekata povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice. Zamjena postojeće i ugradnje nove energetski učinkovite stolarije sufinancirat će se u iznosu 52% prihvatljivih troškova, a najviše do 39.000 kuna po projektu. Natječaj obuhvaća i tri projekta nabave i ugradnje kotla na drvnu biomasu što će se sufinancirati u iznosu 52% prihvatljivih troškova, a najviše do 15.600 kuna po projektu. Bespovratna sredstva Ipak, nije baš niti jednostavno doći do traženih sredstava jer pravo na sufinanciranje mogu ostvariti fizičke osobe vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće ako ulaže i vlastita sredstva u projekt u iznosu od najmanje 48% troškova ulaganja. Troškove projekta koji su viši od navedenih, korisnici sredstava snose sami, a bespovratna sredstva dodijelit će se temeljem ispostavljenih računa ili situacija i ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da je projekt izveden prema uputama proizvođača i u skladu sa zahtjevima ovog Natječaja.