Toplinarski sustav u Karlovcu kojim upravlja tvrtka Gradska toplana sastoji se od toplane kao izvora topline i pripadajuće distribucijske mreže. Instalirani toplinski učin vrelovodnih kotlova iznosi 116 MW, a trenutačni priključeni učin potrošača oko 65 MW. 

Distribucijska mreža ukupne duljine oko 22 km (tj. oko 44 km cijevi) izvedena je kao vrelovodna u tehnici tzv. beskanalnog polaganja predizoliranih cijevi izravno u zemlju na dubinu 1 - 2,5 m. Protok vode u sustavu iznosi oko 2000 m3 /h, a temperature polaznog i povratnog voda kližu u ovisnosti o vanjskoj temperaturi zraka. 

Predloženo tehničko rješenje

 

Bunarska voda temperature 10 stupnjeva Celzijevih bi se dubinskom crpkom transportirala do isparivača dizalice topline, gdje se njezina toplina predaje radnom mediju i zatim pomoću kompresora 'podiže' na višu temperaturnu razinu i u kondenzatoru konačno predaje toplinarskom sustavu. Bunarska voda pri tome bi se hladila s 10 na 5 stupnjeva Celzijevih, tako da temperatura isparavanja radne tvari bude oko 0 stupnjeva Celzijevih a temperatura kondenzacije 60 - 85 stupnjeva Celzijevih. 

Kapacitet spremnika

 

Kao pogonski stroj kompresora dizalice topline koristio bi se plinski motor. Na izlazu dimnih plinova motora bio bi ugrađen izmjenjivač topline (utilizator) u kojemu se toplina dimnih plinova također predaje toplinarskom sustavu. Spremnik topline služio bi za prikupljanje toplinske energije koju tijekom noći proizvode dizalica topline i utilizator. 

Kapacitet spremnika odabire se za 8-satni rad dizalice topline (tijekom noći). Ujutro, kada je potreba za toplinom najveća, paralelno rade spremnik topline i dizalica topline, a ako je potrebno, i kotlovsko postrojenje. 

Više o toj temi moguće je pročitati u novom broju časopisa EGE, u tekstu Josipa Sladića, dipl. ing., stručnjaka iz Gradske toplane Grada Karlovca. 

Na časopis EGE, koji izlazi pet puta godišnje i prati najnovije trendove u energetici se možete pretplatiti OVDJE.