HEP-TOPLINARSTVO će danas započeti s obustavom isporuke toplinske energije za grijanje u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Obzirom na veliki broj podstanica spojenih na toplinske sustave, za obustavu grijanja u svim zgradama potrebno je tri do četiri dana. S ciljem povećanja sigurnosti i kvalitete isporuke toplinske energije, u razdoblju izvan ogrjevne sezone HEP-TOPLINARSTVO će provesti revitalizaciju približno 5 km postojeće distribucijske toplinske trase te izgradnju 2,8 km nove trase. 

Najava revitalizacija
 

Sezona grijanja 2018./2019. protekla je uspješno. Isporuka toplinske energije za približno 126.000 krajnjih kupaca odvijala se kontinurano, bez većih prekida. HEP-TOPLINARSTVO će tijekom ljeta provesti radove revitalizacije i izgradnje dijela vrelovodne, toplovodne i parovodne trase. Radovi će uzrokovati kratke prekide isporuke potrošne tople vode o čemu će krajnji kupci biti pravovremeno obaviješteni. Ovim putem pozivam krajnje kupce da sve planirane radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stanovima i poslovnim prostorima završe do početka rujna, kada sustav grijanja mora biti spreman za početak nove ogrjevne sezone.“ izjavio je direktor HEP-TOPLINARSTVA Zdravko Zajec. 

Radovi na unutarnjim instalacijama grijanja smiju se izvoditi tek nakon što radnici HEP-TOPLINARSTVA, na pisani zahtjev predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade, isprazne pogonsku vodu iz sustava grijanja zgrade. HEP-TOPLINARSTVO savjetuje suvlasnicima zgrada da se međusobno dogovore o zajedničkom terminu izvođenja radova, kako bi se izbjeglo višestruko pražnjenje i punjenje instalacija pogonskom vodom. 

Nova sezona

Obavijest o terminu pražnjenja i ponovnog punjenja sustava grijanja biti će istaknuta na ulaznim vratima ili oglasnim pločama zgrada. Nakon završetka svih radova na unutarnjim instalacijama, predstavnik suvlasnika ima obavezu dostaviti HEP-TOPLINARSTVU pisanu potvrdu da je sustav spreman za prihvat toplinske energije. 

HEP-TOPLINARSTVO će potom napuniti instalacije pogonskom vodom, pri čemu se preporučuje otvoriti ventile na svim radijatorima u zgradi. Također, predstavnici suvlasnika zgrada, paralelno s punjenjem sustava, trebaju organizirati i odzračivanje unutarnjih instalacija grijanja. Ogrjevna sezona 2019./2020. započet će najranije 15. rujna 2019. u skladu s vremenskim uvjetima.