Nakon što je projekt Aglomeracije Dubrovnik Razvoj vodno-komunalne infrastrukture dobio 'zeleno svjetlo' stručnjaka JASPERS-a, odnosno pozitivno mišljenje Neovisne kontrole kvalitete (Independent Quality Review), slijedi potpisivanje ugovora. 

Tako će početi najveći infrastrukturni zahvat u vodoopskrbni i kanalizacijski sustav Dubrovnika u njegovoj povijesti, uz osigurana bespovratna sredstva iz fondova Europske unije. 

Ukupna vrijednost projekta Aglomeracije iznosi 881,2 milijuna kuna, a njegova provedba, među ostalim, obuhvaća gradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Petka te cjelokupne nedostajuće kanalizacijske i vodoopskrbne mreže na području Dubrovnika.

 

Kanalizacijski priključak 

Projektom su obuhvaćena ulaganja u sustav javne vodoopskrbe u naseljima Dubrovnik, Zaton – Orašac i Moševići – Visočani te sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima Bosanka, Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, Dubrovnik, Gorenje Obuljeno, Knežica, Komolac, Lozica, Mokošica, Nova Mokošica, Osojnik, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Sustjepan i Šumet, javlja Grad Dubrovnik

"Ovim projektom rješavamo veliki problem i činjenicu da 70 posto objekata u Dubrovniku nije imalo priključak na kanalizaciju", kazao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković, naglašavajući kako je ovim projektom Grad Dubrovnik osigurao više od milijardu kuna iz europskih fondova.