Metalurška kompanija Arcelor Mittal Zenica predložila je Gradskoj upravi rješenje za poboljšanja daljinskog grijanja u Zenici  osnivanjem "joint venture" tvrtke, koju bi zajednički formirali ta tvrtka i grad. Predloženi projekt predviđa izgradnju novih kotlova na plin, tako da osim povoljnijeg gospodarskog ima i veliki ekološki značaj za urbanu gradsku zonu, jer se ne predviđa korištenje ugljena kao energenta, koji je uglavnom korišten do sada. Novim tehnološkim rješenjem predviđa se smanjenje emisije sumpornog dioksida za 60 do 65%, kao i značajno smanjenje lebdećih čestica, prije svega prašine. S druge strane i cijena grijanja bi morala biti prihvatljivija za sve korisnike, jer će se količina isporuke toplinske energije moći učinkovitije kontrolirati u ovisnosti od vanjskih temperatura, što će značajno utjecati na cijenu. Arcellor Mittal imat će pak dovoljno tehnološke pare za svoju proizvodnju. Grad Zenica bi napokon dobio i ono što sada nema, a to je suvlasništvo nad postrojenjima za daljinsko grijanje grada a JP "Grijanje" ne bi bilo samo kupac toplinske energije nego i suvlasnik postrojenja za grijanje. Da predloženi projekt ima šansu za implementaciju pokazuju i rokovi u kojima bi se mogao realizirati, a nakon odluke Gradskog vijeća o realizaciji, koja se očekuje do kraja kolovoza, grad Zenica bi svoje plinsko grijanje mogao dobiti već od listopada 2018. godine.