Kao i svake godine, Istarski vodovod na području Poreča ulaže značajna sredstva u obnovu i modernizaciju vodovodne mreže. 

Tako je za 2020. planiran iznos od oko osam milijuna kuna i to kako bi se omogućilo priključivanje novih potrošača koji se tek trebaju priključiti na mrežu, ulaganje u postojeću imovinu i najzahtjevnije, rekonstruirali i modernizirali postojeći vodovi koji su stari ili potkapacitirani. 


Bez naknadnih kopanja 

U tijeku su radovi na vodovodnom ogranku na gradskoj rivi u Poreču u dužini od 400 metara, u sklopu cjelokupne rekonstrukcije najšireg i najreprezentativnijeg dijela gradske rive. Tijekom planiranja projekta obnove rive, vodilo se računa da se i postojeća infrastruktura na području zahvata modernizira te da se radovi izvedu istovremeno, bez naknadnih kopanja i radova. 

Osim u centru grada, radovi se trenutno izvode i na vodovodnom ogranku Nova Vas – Žeka u dužini od 250 metra. 

Vrijednost navedenih radova je oko 1,1 milijun kuna, objavljeno je na stranicama Grada Poreča


Nogometni kamp 

Planirani radovi do kraja godine uključuju izgradnje vodovodnih ogranaka Ulica Nikole Tesle, 1. dionice spoj Šetalište Antona Restovića – ex D75, Jasenovica – Fuškulin, naselje Dračevac, Srednji Špadići i St. Benuška,, potom radove u Novoj Vasi – Ulica Slatinka, Ulica Mate Vlašić – Vrsarska, naselje Antonci – 2. dionica, te naselje Bolnica i infrastruktura za budući nogometni kamp Žatika.