U prosincu je u Njemačkoj instalirano novih 330 MW u obnovljivim izvorima, no cijele prošle godine u toj je zemlji na mrežu  priključeno ukupno 7,6 GW snage u fotonaponu, dok je 2010. bilo instalirano ukupno 7,4 GW, a 2011. 7,5 GW. Sve to dogodilo se zahvaljujući obilatim subvencijama države, no odlučeno je da će se poticajne naknade u naredna tri mjeseca ove godine smanjiti 2,2%., objavljuje Energy Market Price.