Španjolska Acciona započela je gradnju 57 MW fotonaponske elektrane na sjeveru Ukrajine, u što će uložiti oko 64 milijuna USD. To je prva takva investicija Accione u toj zemlji. Projekt se sastoji od tri elektrane na području od 92 hektara, a s radom će započeti iduće godine. Na lokaciji će biti instalirano 174.552 polikristalna silikonska modula koji ć davati očekivanu proizvodnju 63 GWh, što je ekvivalent godišnje potrošnje 26.000 tamošnjih kućanstava. Energiju iz Accionine elektrane kupovat će temeljem ugovora nacionalna elektroprivreda Energorynok State Enterprise.