Kako je izvijestio američki portal 'Renewable Energy World.com', u ožujku 2017. godine započet će preliminarni radovi za gradnju termoelektrane na biomasu u Mansoi u središnjem dijelu afričke države Gvineja Bisau. Elektranu snage 30 MW će graditi i financirati kineska tvrtka Shenyang Lan Sa Trading, a služit će za proizvodnju električne energije za opskrbu potrošača u gradovima Bissau i Mansoi. Kao gorivo koristit će otpad iz poljoprivrede kao što su rižine ljuske. Ugovor o gradnji kineska tvrtka je s vladom Gvineje Bisau potpisala u listopadu 2016. godine.