Američki energetski div General Electric sudjeluje u projektu rekonstrukcije postojeće termoelektrane na plin u termoelektranu na vodik. Projekt na lokaciji energetskog terminala Long Ridge u Hannibalu u Ohiju u SAD-u trebao bi započeti već početkom 2021. godine. 

Pri tome će se omogućiti pogon postojećih plinskih turbina koje rade u kombiniranom ciklusu uz djelomično korištenje vodika kao goriva već do kraja 2021., dok će se do 2030. godine omogućiti njihov pogon isključivo na vodik. Elektrana snage 485 MW u sklopu terminala tako bi već u studenom 2021. godine kao gorivo trebala koristiti vodik. 

Investitori u projekt su operatori elektrane, a osim GE-a (koji će, naravno, isporučiti turbine i svu pripadajuću opremu koja će u prvoj fazi omogućavati primješavanje do 20% vodika u prirodni plin), to je i američka energetska tvrtka New Fortress Energy. Vodik koji će se pri tome koristiti većim dijelom trebao bi biti proizveden pomoću obnovljivih izvora, tj. električnom energijom iz hidroelektrana, izvijestio je američki energetski portal 'Renewable Energy World'.