Američki naftni institut (API) ponovno je upozorio na moguću štetnost motornog goriva E15, a sada se pozvao na rezultate novog istraživanja koje upućuje da bi to gorivo moglo uzrokovati oštećenja na automobilskim motorima izrađenim poslije 2001. godine. Radi se o gorivu u koji je umiješano 15% etanola za koje proizvođači biogoriva traže da se uvede u najširu primjenu umjesto goriva E10 s 10% etanola. Istraživanje benzina E15 pomogla je naftna industrija preko neprofitnog Vijeća za koordinirana istraživanja (CRC) koje navodi da to gorivo može dovesti do grešaka kod paljenja i kontrole rada motora  i uzrokovati kvarove. Američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) navodi da E15 nije preporučen za motocikle, teške radne strojeve i kamione te vozila starija od 2001. godine te da se na tržištu nalazi široko rasprostranjeno gorivo E10 s kojim nema problema, javlja novinska agencija UPI.