Kako je izvijestio američki hidroenergetski portal 'HydroWorld.com', armenska vlada je donijela uredbu kojom nalaže svim vlasnicima malih hidroelektranama prestanak njihovog rada jer su se takva postrojenja pokazala opasnima za okoliš. Takva je uredba donesena na osnovi preporuka koje je nedavno donijela armenska Narodna skupština. Naime, u Armeniji se u prvom desetljeću 21. stoljeća dogodio svojevrstan 'boom' gradnje malih hidroelektranama zahvaljujući povoljnim tarifama, no pri tome su važili vrlo slabi propisi o zaštiti okoliša. Za sada još nije poznato koliko će postrojenja u konačnici morati biti trajno zatvoreno, kada se utvrdi koja od njih ne zadovoljavaju plan razvoja primjene hidroenergije iz 2009. godine. Istodobno, Ministarstvo zaštite prirode je preporučilo reviziju tarifa za električnu energiju iz hidroelektrana koje su stare već 20 godina, a podrobno će razmotriti projekte koji su predviđeni za ostvarivanje na rijekama Ahurijanu, Dzoraget-Debedu, Azatu, Arpi i Vorotanu.