Austrijski energetski regulator E-Control procijenio je da trenutačno zacrtani austrijski ciljevi za 2030. godinu, u području obnovljivih izvora energije i borbi protiv klimatskih promjena, bit će teško ostvariti. Najveći izazovi su izgradnja brana i novih vjetroparkova zbog nedovoljno prostora na raspolaganju. Prema tome, postoji veći potencija za povećanje kapaciteta sunčanih elektrana na stambenim zgradama, nego gradnja velikih sunčanih elektrana koje zahtijevaju više površine. Cilj je da Austrija do 2030. godine proizvodi svu električnu energiju koju koristi iz obnovljivih izvora energije, dok će se fosilna goriva koristiti samo za pokrivanje vršne potrošnje. Već 75% energetskog miksa u Austriji čine obnovljivi izvori, sa 130 hidroelektrana koji su 2016. godine činile 63% energetskog miksa. Postizanje ciljeva zahtjeva proizvodnju najmanje 80 TWh električne energije iz hidroelektrana, sunčanih i vjetroelektrana, objavio je EnerData.