Austrija razmatra uvođenje "solarnog poreza" za sve koji na svom krovu koriste sunce za proizvodnju energije. "Potencijalni porez, odnosno naknada koju bi vlada naplaćivala u visini od 1,5 centi po kilovatsatu odnosi se na vlasnike postrojenja solarnih elektrana koji proizvedenu električnu energiju koriste za vlastitu potrošnju. Dakle, ako netko ima na svom krovu ili zemljištu elektranu koja proizvodi električnu energiju, ali koju ne predaje u mrežu, odnosno koju ne prodaje na tržištu, već koristi za vlastitu potrošnju, plaćat će porez - pojašnjava Slobodnoj Dalmaciji Aljoša Pleić iz tvrtke “SunStroom renewable energies” koja gradi fotonaponske elektrane u Hrvatskoj i u Europi. "To je najveći apsurd, jer to je kao da vi u svom vrtu uzgajate povrće, pa da za to povrće koje pojedete morate platiti porez. Da dodatno objasnim, svi koji imaju takve elektrane ujedno su spojeni i na energetsku mrežu i kada njihovi solari ne proizvode električnu energiju, ili je ne proizvode dovoljno, višak se uzima iz mreže. E sada, vlada bi htjela naplatiti nekakav “sitan” porez za ono što su sami proizveli i potrošili za sebe. Upravo iz tog razloga taj prijedlog neće i ne može proći u parlamentu i biti primijenjen, jer krši načela energetske učinkovitosti i obveza koje su sve zemlje EU-a potpisnice - ističe Pleić. Cilj svih tih programa EU-a je da se smanji potrošnja električne energije kod krajnjeg korisnika, bilo u vidu provedenih ušteda (bolje izolacije, učinkoviti potrošači električne energije, štedne žarulje) ili proizvodnjom električne energije za vlastite potrebe. Pleić naglašava da u Hrvatskoj već postoji određeni porez za obnovljive izvore energije (OIE), koji se naplaćuje svim potrošačima električne energije u iznosu od 3,5 lipa po kilovatsatu, što znači da prosječno kućanstvo u Hrvatskoj, koje potroši oko 4000 kilovatsati godišnje, plati naknade za OIE u ukupnom iznosu od 140 kuna. "Porez ili naknada o kojoj se govori u Austriji neće proći ni u Austriji, a još manje u ostalim zemljama EU-a" rezolutan je Pleić.