Na ovotjednoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije odobren je Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva BE-TO GLINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, iz Gline, za proizvodnju električne energije na postrojenju pod nazivom Bioelektrana-toplana Glina. Istom trgovačkom društvu izdana je i dozvola za energetsku djelatnost proizvodnje toplinske energije. Trgovačkom društvu UNI VIRIDAS d.o.o. za energetiku, iz Babine Grede, izdana je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije.