Belgija namjerava udvostručiti područje na Sjevernom moru s vjetroelektranama u namjeri da uskoro poveća svoje offshore kapaciteta do 4 GW. Razvoju offshore vjetroparkova posvetit će se novih 221 četvorni kilometar nakon 2020., a već sada je u upotrebi zona od 225 četvornih kilometara blizu obale Zeebruggea. Nova zona za gradnju offshore vjetroelektrana bit će na udaljenosti 35 do 40 km i neće narušavati vidik s kopna. Dodajući novu zonu za vjetroelektrane vlada nastoji zamijeniti nuklearne kapacitete obnovljivcima, u nadi da ostvari nacionalni cilj povećanje zelene energije i eliminaciju nuklearne do 2025., objavio je EMP.