Vlada Federacije BiH je na telefonskoj sjednici 1. travnja donijela odluku o iznosu naknade kojom se potiče proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora i učinkovite kogeneracije (OIEiEK). 

Ona će za drugo i treće tromjesečje iznositi 0,002555 KM/kW h, bez obračunatog PDV-a. 

Naknadu, koja se iskazuje posebno na računima, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH.