Vlada FBiH je na prošlotjednoj sjednici podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Europske investicijske banke (EIB) i Njemačke razvojne banke – KfW (Kreditanstalt for Wiederaufbau) osigura 72 milijuna eura za gradnju vjetroelektrane Vlašić. 

Odluka o zaduženju, javlja vlada FBiH, slijedi nakon pregovora s kreditorima kada će se utvrditi konačni uvjeti zaduženja po kojem će krajnji dužnik biti Elektroprivreda BiH (EPBiH).