"Postavili smo jasne okvire i Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju – OIEiEK smo zadužili da Pravilnik o uravnotežavanju dostavi najkasnije za 30 dana, a da planira javnu raspravu u roku od 45 dana", naglasio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić tijekom razgovara s direktorom OIEiEK-a Željkom Dolečekom i članovima novog saziva Upravnog odbora. 

Na sastanku, koji je održan jučer u Sarajevu, dogovoren je niz aktivnosti na uređenju stanja u OIEiEK-u, posebice oko sistematizacije, metodologije rada i dostavljanje izvještaja. Za sve aktivnosti su jasno određeni nositelji aktivnosti i rokovi. 

Poseban naglasak je stavljen na donošenje Pravilnika o metodologiji za raspodjelu troškova uravnotežavanja za privilegirane i kvalificirane proizvođače, javlja Vlada Federacije BiH.