S ciljem povećanja svijesti o ulozi biomase za grijanje u Europi pokrenuta je kampanja Switch4Air. Time bi se ujedno trebalo doprinijeti energetskoj tranziciji u tehnici grijanja, odnosno postizanju ugljične neutralnosti grijanja i poboljšanju kvalitete zraka u Europi. Kampanju je pokrenula europska stručna udruga za biomasu Bioenergy Europe u suradnji s Europskim vijećem za pelete (EPC), a širom Europe u njoj sudjeluju brojni partneri. 

Naime, sustavi grijanja uvelike doprinose smanjenoj kvaliteti zraka širom Europe jer je, prema podacima iz 2018. godine, čak 79% takvih sustava u europskim zemljama koristilo fosilna goriva. Zbog toga bi se ta goriva najvećim dijelom trebala zamijeniti ugljično neutralnima i ekološki čišćima. S druge strane, potrebno je i osuvremeniti i postojeće sustave grijanja na biomasu (npr. peći na cjepanice) koji ne zadovoljavaju nove uvjete ni s obzirom na energetsku učinkovitost ni s obzirom na emisije čestica ni s obzirom na toplinsku i udobnost primjene.

U sklopu kampanje razvijena je internetska stranica www.switch4air.eu koja će poslužiti kao središnje mjesto za uvid u europske politike o kvaliteti zraka, dobivanje podataka o sustavima grijanja i o svim inicijativama na državnoj i regionalnoj razini kojima je cilj poboljšanje kvalitete zraka, objavio je Bioenergy Europe.