Biomasa je domaći izvor energije koji otvara nova radna mjesta, zbog čega njezinu primjenu u Sloveniji treba još više poticati, naglasak je iz uvodnog izlaganja Rade PORENTE, dipl. inž., odgovornog urednika slovenskog časopisa EGES na seminaru 'Mogućnosti uporabe obnovljivih izvora energije - šumske biomase' koji je u organizaciji tvrtke ENERGETIKA MARKETING održan u hotelu 'Mons'
Isto tako, na seminaru koji je okupio najznačajnije slovenske stručnjake iz područja primjene šumske biomase, predstavnike nadležnih državnih tijela i nekoliko proizvođača opreme za energetsko iskorištavanje biomase, također je naglašeno da je biomasa energent čije cijene u Sloveniji nemaju velike oscilacije i koje se već godinama kreću uglavnom na istoj razini. Ipak, kako je naglasila dr. sc. Nike KRANJC, iz slovenskog Šumarskog instituta, najveći dio proizvedene biomase (sječke i peleta) iz slovenskih šuma završava na talijanskom tržištu. Pri tome je također istaknula pet najvećih problema za veće energetsko iskorištavanje šumske biomase u Sloveniji, a to su: nepridržavanje standarda kvalitete goriva, otežana dobava većih količina biomase većim potrošačima zbog bezbrojnih malih proizvođača, velik broj malih potrošača (kućanstava, seoskih gospodarstava), neorganizirana zajednička prodaja biomase, nemogućnost osiguravanja sirovine na dulji rok.
No, iz izlaganja Luke PETKOVŠEKA iz slovenskog Ekološkog fonda bilo je zanimljivo doznati kolike su financijske potpore za projekte iskorištavanja obnovljivih izvora u susjednoj Sloveniji. Tako se slovenskim građanima za investicije u takve projekte nudi kredit s kamatom jednakom tromjesečnom EURIBOR-u + 1,5% i rokom otplate do 10 godina, a moguće je dobiti sredstva od najviše 20 000 eura. Ta sredstva se mogu zatražiti za ugradnju kotlova na biomasu, dizalica topline, solarnih toplinskih sustava, ali i zamjenu stolarije, toplinsku izolaciju pročelja i sl. 
Inače, mogućnosti za energetsko iskorištavanje šumske biomase u susjednoj Sloveniji upravo su više nego odlične, kako je to naglasio mag. Drago PAPLER iz Gorenjskih elektrarna, posebice ako se uzime u obzir da je Slovenija treća zemlja u Europi (iza Švedske i Finske) po pokrivenosti šumama. Točnije, čak 58,4% kopnene površine Slovenije prekriveno je šumama. Ipak, prof. dr. sc. Alojz POREDOŠ, univ. dipl. inž., sa Strojarskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani je napomenuo da je energetsko iskorištavanje šumske biomase nedovoljno učinkovito. Vezano uz to, valja reći i da je prof. dr. sc. Franc POHLEVEN s Odjela za šumarstvo Biotehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani naglasio da obrada drva predstavlja golemu razvojnu priliku za Sloveniju, ali i da kod energetskog iskorištavanja šumske biomase najprije valja razmotriti ima li ona smisla ili bi to drvo najprije bilo bolje pretvoriti u razne druge proizvode, a zatim energetski iskorištavati samo ono što preostaje.