Kao glavni energent za pogon toplane gradskog toplinarskog sustava u Kapošvaru ubuduće će se umjesto prirodnog plina koristiti biomasa iz odgovornog i održivog gospodarenja lokalnim šumama. Tak se očekuje da će se, nakon što nova toplana na biomasu bude uskoro puštena u pogon, potrošnja plina smanjiti na svega 7% dosadašnje. Time će se istodobno izbjeći golemi troškovi jer, dok su ukupni troškovi za plin koji je do sada bio glavni energent u toplinarskom sustavu tog grada u jugozapadnoj Mađarskoj u sezoni grijanja 2021./2022. iznosili 3,2 mil. eura, očekivalo se da bi oni sada, uz nove i visoke cijene plina na tržištu, mogli dosegnuti i 17,5 mil. eura. 

Za iskorištavanje biomase u toplanu su sada ugrađena dva kotla pojedinačnog toplinskog učina 7,5 kW austrijskog proizvođača Polytechnik. Postrojenje je izvedeno tako da se prije isporuke biomase, na ulasku u toplanu se mjeri njezina masa i udio vlage, a ti se podaci potom za obračun isporučene energije, ali i učinkovitosti postrojenja. Biomasa se potom pohranjuje u dva skladišta: višednevno natkriveno i dnevno, koje je u neposrednoj blizini kotlova. Potom se do ložišta kotlova biomasa transportira lančanim i hidrauličkim transporterom.

Radovi na izgradnji postrojenja su dovršeni, a probni rad očekuje se početkom prosinca, najavio je Polytechnik.