Kada bi se ostvarili projekti bioplinskih postrojenja ukupne snage 29 MW omogućila bi se ulaganja u iznosu 116 mil. eura. Izjavila je to načelnica Sektora za energetiku Ministarstva gospodarstva dr. sc. Kristina ČELIĆ, dipl. ing. u uvodnom dijelu Konferencije o bioplinu i Info-dana o biometanu. Uz to, istaknuto je i da su u Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača pri MINGO-u do početka travnja 2012. godine bila upisana 54 projekta elektrana na bioplin ukupne snage 76,05 MW, dok je prema Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/2009), predviđeno ostvarivanje takvih elektrana ukupne snage 33 MW. Ipak, do danas su (i dalje složenu) proceduru za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora prošle tek dvije hrvatske elektrane na bioplin snage svega 4,135 MW. Ipak, kako bi se stanje popravilo i hrvatski udio u primjeni obnovljivih izvora približio europskom najavljene su promjene u Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 33/2007).  Tako će tarifne stavke za elektrane na bioplin biti povećane, dok će se rok na koji se sklapa ugovor o otkupu struje po povlaštenoj tarifi produljiti sa sadašnjih 12 na 14 godina.  
Spomenuti stručni skup organizirao je Energetski institut Hrvoje Požar, a okupio je oko 60 sudionika, dok su predavači bili ugledni stručnjaci i znanstvenici s Instituta, ali i više europskih zemalja koji su tako prenijeli svoja iskustva u području bioplina. Inače, skup je  održan je u sklopu projekata BiogasIN i Green Gas Grids u kojima sudjeluje EIHP, a koji su dio programa 'Inteligentna energija za Europu'.