Velika Britanija prošle je godine emitirala najmanje CO2 u proteklih 40 godina, objavio je Financial Times pozivajući se na Ministarstvo za energiju i klimatske promjene. Prema tim izvorima jedan od glavnih razloga za tako smanjene emisije bilo je veće oslanjanje na nuklearnu energiju u kombinaciji sa toplom zimom. U usporedbi s 1990. britanske emisije CO2 manje su za više od 23%. FT navodi da je pad emisije tog staklenog plina bio osobito oštar prošle godine, u čemu je udjela imala deindustrijalizacija i zamjena ugljena prelaskom na prirodni plin, pa su emsije počela padati još 1970..