Britanski elektroenergetski sustav je čak 55 h, od 22.25 h 16.4.2018. do 5.10 h 19.4.2018. godine, radio bez udjela termoelektrana na ugljen. To znači da ugljen, koji je više od dva stoljeća bio osnova jednog od najvećih svjetskih gospodarstava, gubi svoju ulogu u proizvodnji električne energije u Velikoj Britaniji i to ponajviše zbog sve većeg udjela obnovljivih izvora. Tako su u tih 55 h sve potrebe za električnom energijom koje su se inače pokrivale proizvodnjom u termoelektranama na ugljen pokrivane proizvodnjom u vjetroelektranama. To ne čudi jer je Velika Britanija među prvima na svijetu krenula sa širokom primjenom obnovljivih izvora i ima više instaliranih pučinskih vjetroturbina nego ijedna druga zemlja na svijetu. Konačno, plan britanske vlade je do 2025. godine zatvoriti sve postojeće termoelektrane na ugljen, a elektranama na obnovljive izvore dati prioritet pri isporuci električne energije u elektroenergetsku mrežu. Prethodni rekord rada britanskog EES-a bez oslanjanja na ugljen bio je u listopadu 2017. godine i iznosio je 40 h, izvijestio je američki portal 'Renewable Energy World.com'.