Na vjetroelektrane i sunčane elektrane u prva dva mjeseca 2018. godine u SAD-u je otpadalo čak 98% novoinstalirane snage svih elektroenergetskih postrojenja. Istodobno, ukupna instalirana snaga svih američkih postrojenja na obnovljive izvore (elektrana na biomasu, geotermalnih elektrana, hidroelektrana, sunčanih elektrana i vjetroelektrana) sada čini čak 20,4% snage svih američkih elektroenergetskih postrojenja. Pri tome samo na sunčane elektrane i vjetroelektrane otpada 10,2%, što je više od udjela nuklearnih elektrana (9,1%), hidroelektrana (8,5%) i termoelektrana na kapljevita fosilna goriva (3,6%). Ukupna novoinstalirana snaga američkih vjetroelektrana (u 14 novih postrojenja) koje su na elektroenergetsku mrežu priključene u siječnju i veljači 2018. godine iznosila je 1,568 GW, dok je ukupna novoinstalirana snaga sunčanih elektrana (40 novih postrojenja) iznosila 565 MW. U isto vrijeme, novoinstalirana snaga plinskih termoelektrana, u svega dvije nove jedinice, iznosila je tek 40 MW. Ipak, u prva dva mjeseca 2018. godine nije bilo priključivanja na mrežu novih elektrana na biomasu, geotermalnih elektrana i hidroelektrana, ali ni nuklearnih elektrana i termoelektrana na ugljen i kapljevita fosilna goriva. U svakom slučaju, očekuje se da će u naredne tri godne doći do ubrzanog rasta novoinstalirane snage postrojenja na obnovljive izvore u SAD-u, baš kao i udjela njihove u ukupnoj snazi američkih elektroenergetskih postrojenja, izvijestio je američki portal 'Renewable Energy World.com'.