Kaštelanska industrija cementa Cemex Hrvatska uskoro će u svojim pećima koristiti biomasu iz opožarenog područja, te na taj način supstituirati petrol-koks. Cemex će za početak koristi biomasu nastalu sanacijom područja iznad eksploatacijskog polja kod rudnika Sv. Kajo i Sv. Juraj, a radi se o području površine 15 ha. Procjena je da će s te površine dobiti oko 1.000 tona biomase. Dozvolu za uporabu šumske biomase Cemex Hrvatska ima od početka 2011., a kupuje je od Hrvatskih šuma. Dobivanje biomase kao zamjenskog goriva jedan je od dva razloga saniranja područja podno Kozjaka u vlasništvu Cemexa. Vlasnici opožarenih područja imaju zakonsku obvezu sanacije koju moraju ispuniti u roku od tri godine nakon što je područje opožareno, a to je ovoga ljeta. Cemex je lani oglasio da kupuje biomasu od privatnih vlasnika i to po cijeni od 180 kn po tonu, no odaziv je bio slab i otkupljeno je samo 30-ak tona. Poziv i dalje vrijedi, piše Slobodna Dalmacija.