Započeli su radovi na izgradnji Sunčane elektrane Kozjak u Cemexovu rudniku Sv. Juraj. Buduća elektrana snage 300 kWp, proizvodit će 460 MWh električne energije godišnje, što je dovoljno za zadovoljavanje energetskih potreba 150 kućanstava. Riječ je o najvećoj Sunčanoj elektrani s tankoslojnom tehnologijom u Hrvatskoj. Cemexov podizvođač jetvrtka Fotonapon, a elektrana će biti smještena na južnoj strani krova hale sirovine u rudniku Sv. Juraj. S obzirom na položaj i nagib krova od 33,7° koji se pokazao idealnim za ovu namjenu, na jednu trećinu površine krovišta postavit će se namoderniji tankoslojni fotonaponski moduli. Puštanje u rad elektrane očekuje se početkom iduće godine, a predviđa se da će elektrana doprinjeti smanjenju emisija ugljičnog dioksida za otprilike 415 tisuća kilograma godišnje.