Ministarstvu gospodarstva Crne Gore dostavljena su dva pisma namjere od potencijalnih investitora, koji su zainteresirani za izgradnju sunčanih elektrana ukupne snage 2315 MW. Prema tome, tender za izgradnju sunčanih elektrana kod grada Ulcinj bit će raspisan najkasnije u ožujku. Međutim, za sunčane elektrane na tlu, u odnosu na krovnu konstrukciju,  nisu predviđene poticajne mjere. Na toj lokaciji se već grade vjetroelektrane u vrijednosti od 87 milijuna EUR. Eletroprivreda Crne Gore (EPCG), prema propisima, dužna je otkupiti električnu energije proizvedenu iz vjetroelektrana, malih elektrana i sunčanih elektrana. Poticaji u Crnoj Gori su oko deset centi po kWh te poticajna naknada koja je lani povećana tri puta na 0,47316 centi po kWh, objavio je Bankar.