Na lokaciji Briska Gora u općini Ulcinj, Ministarstvo gospodarstva Crne Gore raspisalo je tender do 3. rujna za zakup 6,6 milijuna m2 zemljišta u državnom vlasništvu na razdoblje od 30 godina radi gradnje sunčane elektrane snage veće od 200 MW. Minimalna cijena zakupa je 0,05 EUR/m2 ili 331.056 EUR godišnje, dok bi za 30 godina cijena bila oko 9,93 mil. EUR. Sunčana elektrana će se graditi u dvije faze: prvo će se u 18 mjeseci od potpisivanja ugovora o zakupu zemljišta instalirati snaga od 50 MW, a u roku od 36 mjeseci i preostala snaga, objavio je Balkan Green Energy News.