Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore planira pokrenuti cjelovit program povećanja udjela sunčanih i vjetroelektrana u energetskom miksu zemlje, a sve uz tehničku potporu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

Program će obuhvatiti reviziju zakonodavstva kako bi se razjasnio okvir za konkurentnu kupnju energije iz obnovljivih izvora te odgovarajući mehanizam potpore. 

Također, izvijestilo je Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore, program će obuhvatiti osmišljavanje i provedbu natječaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

 

Konkurentne cijene 

Natječaji, kroz potporu koja će biti osigurana zahvaljujući shemi na tržišnoj osnovi, omogućit će dodavanje novih proizvodnih kapaciteta, po konkurentnim cijenama, uz postizanje ciljeva integracije tržišta, a sve u skladu s obvezama iz članstva u Energetskoj zajednici. To će pak omogućiti Crnog Gori da iskoristi Sunčevu i energiju vjetra po konkurentnim cijenama i potakne uporabu čiste energije u održivoj i raznolikoj energetici. 

Novi Zakon o obnovljivim izvorima razvijat će se kao dio programa, kako bi se promicala veća uporaba obnovljivih izvora

Prema planu, Zakonom bi se trebao utvrditi širok okvir za postupke kontinuiranog nadmetanja za električnu energiju iz obnovljivih izvora te utvrditi pravila za pružanje podrške takvim 'zelenim' projektima. Također, Zakon će utvrditi tranzicijske principe koji će biti na snazi do uspostavljanja dan unaprijed tržišta.