Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada. Cilj poziva je potaknuti poduzeća na investiranje u izgradnju bioplinskih postrojenja i postrojenja za kompostiranje, a time se ujedno gradovima i općinama te ostalim proizvođačima biootpada omogućuje okolišno prihvatljivo zbrinjavanje biootpada u usporedbi s odlaganjem na odlagališta. 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 250 mil. kuna, a najviša dopuštena vrijednost projektnog prijedloga iznosi 50 mil. kuna. Intenzitet potpore ovisi o kategoriji postrojenja i veličini poduzeća, a kreće se u rasponu od 45% do 85%. Rok za prijavu potencijalnih prijavitelja na poziv je 1. listopada 2020. godine.