Vlada Hercegbosanske županije (HBŽ) je na sjednici koja je održana prošli tjedan u Livnu donijela Odluku o pristupanju provedbi postupka dodjele koncesije za gradnju vjetroelektrane (VE) Ljubuša u općini Tomislavgrad snage 80 MW. 

Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije

Koncesija se dodjeljuje sukladno odredbama Zakona o koncesijama i Uredbe o dodjeli koncesija Vlade HBŽ-a. 

Sve aktivnosti i radnje utvrđene Zakonom o koncesijama i podzakonskim aktima provodit će Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije, dok će postupak dodjele koncesije provoditi Povjerenstvo za koncesije HBŽ-a, objavljeno je na stranicama Vlade HBŽ-a.