Država je u javno savjetovanje uputila novi Zakon o otocima u kojem se, među ostalim, promiče koncept pametnih, energetski neovisnih otoka u što država kroz proračun namjerava uložiti više od 172,9 mil. kn do 2020.. Glavni razlog izrade i donošenja novog Zakona o otocima je jačanje i uvođenje novih i suvremenih mehanizama i rješenja za poticanje politike otočnog razvoja u skladu s općim ciljevima razvojne i gospodarske politike Republike Hrvatske i smjernicama odnosno odgovarajućim politikama na razini Europske unije. U prijedlogu stoji da je zadatak države omogućiti autonomiju otoka u opskrbi energijom kroz korištenje obnovljivih izvora energije, energetsku učinkovitost i uvođenje elektromobilnosti. Pametni otoci znače smanjenje upotrebe fosilnih goriva i pametno upravljanje pitkom vodom te održivo upravljanje otpadom i turističkom djelatnošću. Zakon uvodi i vrednovanje razvijenosti otoka otočnim razvojnim pokazateljima i, u skladu s tim, razvrstavanje otoka u skupine.Zakon predlaže da se cijena pitke vode na otocima za građane i pravne osobe izjednači s cijenom na kopnu te spajanje svih stanovnika na javnu vodoopskrbu. Podrazumijeva se donošenje Nacionalnog plana razvoja otoka na razdoblje od sedam godina.