Najveća elektrana na otpad u svijetu, vrijednosti 680 milijuna USD, bit će izgrađena na dva hektara zemljišta u industrijskoj četvrti u Dubaiju. Radovi će započeti ove godine, a elektrana bi trebala krenuti s radom prije listopada 2020. godine. Elektrana će obrađivati više od 60 % krutog gradskog te industrijskog i komercijalnog otpada, što je otprilike najmanje 5.000 t dnevno od ukupno 8.000 t. Tako bi se dnevno proizvodilo 185 MW energije, dovoljno za opskrbu 120.000 kućanstava, ekvivalentno 2.000 nebodera Burj Khalifa, visine 828 m (najvišeg na svijetu), ili dva posto ukupne godišnje potrošnje energije u Dubaiju. Postrojenje će se spojiti s visokonaponskim vodovima (132 kV) na elektroenergetsku mrežu. Proizvedeni plinovi od otpada će se spaliti kako bi parna turbina preko generatora proizvodila električnu energiju. Materijali koji se neće moći spaliti ostat će kao reciklirani pepeo, iz kojeg se mogu izdvojiti korisni metali za ponovnu upotrebu. Plin će se tretirati gašenim vapnom i filtrirati kako bi se smanjilo oslobađanje štetnih plinova. Zbog ogromne proizvodnje otpada u Dubaiju, koja je veća od prosječne količine otpada po osobi, gradski čelnici nastoje reciklirati 100 % komunalnog otpada do 2030. godine, što bi bio značajan porast od 20 % u odnosu na količine koje se trenutačno recikliraju. Takva elektrana na otpad je samo dio Strategija o 'čistoj' energiji Dubaija, čiji je cilj osigurati da proizvodnja iz 'čistih' izvora bude čak 75 % od ukupne proizvodnje do 2050. godine. Isto tako, postrojenje je i dio plana grada za 2021. godinu, koji želi postati 'pametno', održivo i međunarodno središte za raznu industriju, objavio je New Atlas.