Grad Dubrovnik i Razvojna agencija DURA objavili su 'Javni natječaj za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije' putem kojeg će se sufinancirati 80 kućanstava sa područja Grada Dubrovnika sa ukupno 50% investicije ili 15 tisuća kuna. Dubrovačko neretvanska županija objavila je isti natječaj za područje čitave Dubrovačko-neretvanske županije putem kojeg će sufinancirati ugradnju solarnih sustava na 25 kućanstava sa ukupno 55% investicije ili najviše 16.500 kuna. Putem Info dana šira dubrovačka javnost imat će mogućnosti saznati sve o detaljima vezanim za natječaje (tko su prihvatljivi korisnici, uvjeti koje moraju zadovoljiti i dokumentacija koju moraju priložiti), ali i informirati se o principu rada tehnologije i ugradnji sustava, izvijestila je Slobodna Dalmacija.