Đuro Đaković Grupa je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestila o sklapanju ugovora sa švicarskim naručiteljem za posao u vrijednosti većoj od 15 mil. kuna. Kako se ističe, tvrtka Đuro Đaković Industrijska rješenja je 2.5.2017. godine potpisala ugovor za izradu fermentora za anaerobnu razgradnju. Riječ je o postrojenju za proizvodnju energije iz biorazgradivog organskog otpada, a koje će biti isporučeno u Italiju, za projekt gradnje najvećeg europskog postrojenja za preradu organskog otpada. Godišnji kapacitet prerade postrojenja je 100 000 t i pri tome će se proizvoditi bioplin i visokokvalitetni kompost.