Zahvaljujući ulaganju od 23 milijuna eura, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je stekla 2,8 posto udjela u francuskoj kompaniji Voltalia koja se bavi proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora

Tako će joj pomoći u širenju poslovanja na ona tržišta na kojima je EBRD već aktivan, a ponajprije u Maroku, Tunisu, Egiptu i Grčkoj gdje se planiraju investicije u projekte obnovljivih izvora energije. 


Investicijski program

Osim toga, ulaganje je dio plana francuske kompanije za povećanje kapitala kako bi financirala vlastiti investicijski program od 2020. do 2023. godine. Naime, Voltalia planira do 2020. više nego udvostručiti instaliranu snagu vlastitih proizvodnih kapaciteta - na više od 1 GW, te pustiti u pogon ili izgraditi dodatnih 1,6 GW snage iz obnovljivih izvora do 2023. godine.