Završeni su radovi na energetskoj obnovi postrojenja za pročišćivanje otpadnih voda u Beču koji su trajali više od pet godina. Pri tome su obnovljeni bazeni za mehaničko i biološko pročišćivanje i izgrađeno je novo postrojenje za obradu mulja. Iz tog mulja proizvodit će se bioplin koji će pokretati elektranu na bioplin kojom će pročistač u potpunosti pokrivati svoje potrebe za energijom. Uz to, viškovi tako proizvedene električne energije isporučivat će se u javnu elektroenergetsku mrežu. Istodobono će se time emisije ugljičnog dioksida u Beču smanjiti za ekvivalentan iznos od čak 40 000 t godišnje.

U postrojenju će se od oko 2 mil. m3 mulja godišnje koji nastaje pri pročišćavanju bečkih otpadnih voda u spremnicima (digestorima) pojedinačnog volumena čak 75 000 m3 anaerobnom bakterijskom razgradnjom proizvoditi čak 20 mil. m3 bioplina godišnje. Čak 2/3 tog bioplina čini metan (tj. prirodni plin) koji će služiti kao gorivo u elektrani. Pri tome će elektrana biti izvedena kao kogeneracijsko postrojenje, tj. proizvodit će i toplinsku energiju koja će služiti u sustavu grijanja i pripreme potrošne tople vode u prostorijama postrojenja. 

Postrojenje bi s pogonom trebalo započeti na jesen 2020. godine, a od 2021. bi u cijelosti trebalo biti energetski neovisno, izvijestio je Inozemni ured Grada Beča.