Američki portal 'Renewable Energy World.com' je izvijestio o puštanju u pogon prve geotermalne elektrane koja je u cijelosti namijenjena za pokrivanje potreba Los Angelesa za električnom energijom. Kako se ističe, radi se o GTE Tungsten Mountain koja se nalazi u Nevadi i čija je snaga 24 MW i koja je samo prva u nizu takvih budućih postrojenja predviđenih za zadovoljavanje rastuće potražnje na području južnokalifornijskog megalopolisa. Elektranu je izgradila i njome upravlja geotermalnoenergetska tvrtka Ormat, koja je s Upravom za javnu energetiku južne Kalifornije (SCPPA) sklopila ugovor o otkupu proizvedene električne energije. Pri tome će cjelokupna energija biti prodavana losanđeleskoj komunalnoj tvrtki LADWP. U sklopu tog ugovora predviđen je otkup električne energije ukupne snage 150 MW iz svih sličnih Ormatovih budućih postrojenja.