Kako je izvijestio američki hidroenergetski portal 'HydroWorld.com', francuska energetska skupina Engie objavila je drugu emisiju tzv. zelenih obveznica, ovaj put u vrijednosti 1,5 mlrd. eura. Ta sredstva bit će iskorištena za financiranje projekata za iskorištavanje obnovljivih izvora, a posebice hidroelektrana. Obveznica ima dvije tranše: na sedam godina u vrijednosti 700 mil. eura i s godišnjim kuponom od 0,875% i na 11 godina u vrijednosti 800 mil. eura i s godišnjim kuponom od 1,5%. Kako bi bili prikladni za financiranje, projekti moraju zadovoljiti ekološke i društvene kriterije u osam područja: borba protiv klimatskih promjena i zaštita prirodnih resursa, upravljanje okolišem, bioraznolikost, dijalog sa sudionicima, poslovna etika, ljudska prava, odgovorna javna nabava, zdravlje i sigurnost. Osim hidroenergije, financirat će se i projekti poput vjetroelektrana i sunčanih elektrana, ali i projekti energetske učinkovitosti i zaštite prirodnih resursa. Inače, ukupna snaga Engijevih postrojenja za iskorištavanje obnovljivih izvora širom svijeta iznosi 21,5 GW (od ukupno 117,1 GW).