Kogeneracija grupacije ENNA izgrađena u Vukovaru dobila je od HERA-e početkom ovog mjeseca status povlaštenog proizvođača električne energije. Za oko 8.000 sati rada godišnje postrojenje ENNA biomasa Vukovar proizvede 495 kW električne i jedan MW toplinske energije

Glavnina električne energije šalje se u distributivnu mrežu na osnovi ugovor o otkupu energije s HROTE-om, a preostalih 7% služit će za potrošnju na lokaciji. Polovina proizvedene toplinske energije služit će za sušenje sječke, a ostatak ide korisnicima u vukovarskoj gospodarskoj zoni.