Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) iz Nikšića je postala 'srebrni član' (Silver member) Međunarodnog udruženja za hidroenergiju (IHA - International Hydropower Association), kao državna energetska tvrtka u kategoriji do 2 000 MW instaliranog hidroenergetskog kapaciteta u svom portfelju. 

IHA je, javlja EPCG, neprofitna organizacija čija je misija promocija principa održivog razvoja u području hidroenergije i njene uloge u sustavima obnovljivih izvora, rješenjima vezanim za borbu protiv klimatskih promjena i dostizanju ciljeva Pariškog sporazuma. 

Članovi IHA-e posluju u više od 120 zemalja diljem svijeta.


Energetska tranzicija 

Prioritet razvoja EPCG-a do 2030. godine bit će razvoj obnovljivih izvora, ponajprije sunčanih elektrana i vjetroelektrana u skladu s energetskim i klimatskim politikama EU-a. 

S druge pak strane, hidroenergija, tj. izgradnja novih i rekonstrukcija i modernizacija postojećih objekata predstavljaju jedan od ključnih čimbenika energetske tranzicije. 

Strateški ciljevi razvoja EPCG-a potpuno su usklađeni s misijom IHA-e u unaprjeđenju održivog razvoja hidroenergije nadogradnjom i razmjenom znanja o njenoj ulozi u sustavima obnovljivih izvora i odgovornog upravljanja vodama te rješenjima koja će pridonijeti borbi protiv klimatskih promjena.