Bosanskohercegovačka elektroenergetska tvrtka Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) zatražit će kredit od 307 mil. eura za ostvarivanje više projekata za iskorištavanje obnovljivih izvora, uglavnom hidroelektrana. U skladu s time, Vlada Republike Srpske izdat će državna jamstva u toj vrijednosti kako bi se izgradila nova postrojenja na obnovljive izvore, ali i provela rekonstrukcija i osuvremenjavanje postojećih termoelektrana na ugljen na području Republike Srpske.


Nove hidroelektrane, sunčane elektrane i vjetroelektrana

Od spomenutog iznosa, čak će 153,5 mil. eura biti namijenjeno za izgradnju tri nove hidrolektrane: HE Bistrica, HE Janjina i HE Buk Bijela, dok će 102,3 mil. eura biti iskorišteno za izgradnju sunčanih elektrana i VE Trusina. Ostatak od 51,2 mil. eura bit će  namijenjen za projekte u postojećim termoelektranama. 

Od spomenutih projekata, među prvima za ostvarivanje je projekt HE Buk Bijela, koji će biti izveden prema načelu 'ključ u ruke', odnosno prema tzv. EPC ugovoru. S druge strane, nije poznato kada će krenuti projekt VE Trusina pokraj Nevesinja u istočnoj Hercegovini jer je Vlada RS-a u ožujku 2019. raskinula ugovor o koncesiji s tvrtkom Eol Prvi za gradnju postrojenja, koji je potpisan još 2012., godine, objavio je ruski energetski portal 'Oil & Gas Eurasia'.