Izvještaj o napretku zadovoljenja EU ciljeva u pogledu primjene OIE pokazuje da je Europa 2014. imala projecirani udjel obnovljivaca u ukupnoj potrošnji energije na razini 15,3%, te da je unija u cjelini na tragu da do 2020. zadovolji 20-postotni udjel OIE u ukupnoj potrošnji. Dvije zemlje koje bi mogle imati poteškoća u dosezanju EU ciljeva su Poljska i susjedna Mađarska. Komisija je zaključila da će veći izazov biti doseći 10% udjela u transportnom sektoru, u kojem je lani bilo tek 5,7% OIE. Švedska je jedina zemlja koja je već 2013. godine imala 16,7% udjela OIE u transportnom sektoru, što je daleko iznad ciljeva. Industrija OIE u Europi danas zapošljava 1,15 milijuna ljudi, javlja Euractiv.