Udjel obnovljivih izvora energije u bruto potrošnji energije u 27 članica Europske unije dosegnuo je 19,7 posto u 2019. godini. 

Naime, prema podacima statističkog ureda EU-a Eurostata, više od polovice energije iz obnovljivih izvora u svojoj bruto konačnoj potrošnji imala je Švedska (56,4 posto). 

Zatim, slijede Finska (43,1 posto), Latvija (41 posto), Danska (37,2 posto) i Austrija (33,6 posto).

 

Nacionalni ciljevi 

S druge strane, najmanji udjeli obnovljivih izvora u bruto potrošnji zabilježeni su u Luksemburgu (sedam posto), na Malti (8,5 posto) te u Nizozemskoj (8,8 posto) i u Belgiji (9,9 posto). 

U Hrvatskoj je pak udjel obnovljivih izvora u bruto potrošnji energije iznosio gotovo 28,5 posto lani.

Posebice je zanimljivo istaknuti kako je 14 država premašilo razine koje su zacrtane u njihovim nacionalnim ciljevima za 2020. godinu, uključujući i Hrvatsku (cilj od 20 posto). 

Blizu svojih ciljeva bilo je šest zemalja (Mađarska, Austrija, Portugal, Njemačka, Malta i Španjolska). Naprotiv, od toga su još uvijek prilično daleko Francuska, Nizozemska, Irska i Luksemburg.