Američki portal 'Power Engineering International' je izvijestio da je francuska vlada objavila plan za udvostručenje snage vjetroelektrana do 2023. godine. Taj se plan sastoji od 10 točaka, među kojima je i ona koja se odnosi na skraćivanje vremena za dovršetak vjetroenergetskih projekata i njihovo spajanje na mrežu za 50%. U skladu s time, očekuje se da će se snaga francuskih vjetroelektrana sa sadašnjih 12,9 GW u narednih pet godina povećati na 26 GW.