Francuska tvrtka Voltalia odabrana je za izgradnju fotonaponske elektrane u općini Drač na zapadu Albanije. Investitor je ponudio prodaju električne energije na aukciji za solarni sustav Spitalle za 28,89 eura po MWh. Pet tvrtki i konzorcija sudjelovalo je na dražbi. Francuska tvrtka već je dobila ugovor za FN elektranu Karavasta, a sada je prihvatila obvezu isporuke električne energije po cijeni od 29,89 eura po MWh bez poreza na dodanu vrijednost. Sporazum će vrijediti za 70% elektrane. 

Fiksna tarifa vrijedit će 15 godina, a električnu energiju koju proizvodi u ostatku elektrane prodavat će na tržištu putem bilateralnih aranžmana ili korporativnih ugovora o kupnji električne energije - PPA. Vlada je odredila maksimalnu razinu od 55 eura po Mwh, a ponuditelji su izašli s najnižim cijenama. Lokacija Spitalle ima 121 hektar, objavio je Balkan Green Energy. Na drugoj lokaciji za FN Karavasta, snage 140 MW na dražbi je postignuta cijena od 24,89 MWh, a FN park će se prostirati na 122 ha, u blizini zaštićene lagune Karavasta.